Povidon

  • Povidone

    Povidon

    Povidon je homopolimer 1-vinil-2-pirolidona (polivinilpirolidon), slobodno topljiv u vodi, u etanolu (96%), metanolu i drugim organskim otapalima, vrlo topljiv u acetonu. To je higroskopni polimer, isporučen u bijeloj ili kremastoj boji bijeli prah ili pahuljice, u rasponu od niske do visoke viskoznosti i male do visoke molekulske težine, koju karakterizira K vrijednost, s izvrsnom higroskopnošću, oblikovanjem filma, ljepilom, kemijskom stabilnošću i toksikološkom sigurnošću. Ključni tehnički parametri ...