Гидролизденген Кератин

  • Hydrolyzed Keratin

    Гидролизденген Кератин

    Гидролизденген Кератин 100% табигый булагы (жүнү), мыкты эригичтиги, жогорку туруктуулугу, консерванттарсыз Кератин булалуу структуралык белоктордун үй-бүлөсүн билдирет. Кератин - адамдын терисинин сырткы катмарын түзүүчү негизги структуралык материал. Бул ошондой эле чачтын жана тырмактын негизги түзүмдүк компоненти. Кератин мономерлери боолорго биригишип, ортодогу жипчелерди пайда кылышат, алар катаал жана эрибейт жана сойлоп жүрүүчүлөрдө, канаттууларда, амфибияларда жана сүт эмүүчүлөрдө кездешүүчү күчтүү минералдаштырылбаган ткандарды түзөт. ...