Поли (MethylvinyletherMaleic Acid) Жарым Эстер Кополимери

  • Poly(Methylvinylether/Maleic Acid) Half Esters Copolymer

    Поли (Метилвинилетер / Мале кислотасы) Жарым Эстер Кополимери

    Эки түрү тең полионун (метил винил эфир / малеин кислотасы) моноалкил эфиринин сополимерлери, продуктылар катаал, тунук жылтыр пленкаларды түзөт. Фильмдер жабышкыс адгезияны көрсөтөт, материалдык жактан мыкты жана нымга туруштук берет. Спирттерде, эфирлерде, кетондордо жана гликол эфирлеринде эрийт жана аэрозолдук оттор менен жакшы шайкеш келет. Негизги техникалык параметрлер: Продукт YR-ES225 YR-BS425 INCI PVM / MA сополимер бутил эстеринин PVS / MA сополимеринин этил эфирлеринин аталышы CAS # 25087-06-3 25119-68-0 ...