Polyquaternium-11 50%

  • Polyquaternium-11 50%

    Polyquaternium-11 50%

    Polyquaternium-11 50% биздин жаңы Polyquaternium-11 түрү, ал диетилсульфат жана винил пирролидон менен диметил аминоэтилметакрилаттын сополимери менен реакциядан пайда болгон полимердик төртүнчү аммоний тузу. Бул аммонийдин төртүнчүлүк бирикмелери деп аталган химиялык класска кирет (көбүнчө "Quat" деп аталат). Polyquaternium-11 50% төмөн молекулярдык салмагы, Polyquaternium менен салыштырганда 20%, суу жана этанол менен аралаш, бир аз мүнөздүү жыт. 50% ...