Polyquaternium-28

  • Polyquaternium-28

    Polyquaternium-28

    Касиеттери: Polyquaternium-28 - Винилпирролидон жана диметламинопропил метакриламид мономерлеринен турган полимердик төртүнчүлүк аммуний тузу.Тасма түзүүчү жана кондиционер кылуучу зат катары тунук, ийкемдүү, бирок илээшкек пленканы пайда кылат жана гидролиздин майлуулугун жана жакшы туруктуулугун төмөн же жогору шарттарда берет. PH мааниси, көпчүлүк иондук эмес жана амфотерикалык беттик активдүү заттар менен шайкештигин көрсөтөт, ал чачтын кондициясын жана стилдөө касиетин жакшыртып, аз топтолот.