Натрий аскорбил фосфаты

  • Sodium Ascorbyl Phosphate

    Натрий аскорбил фосфаты

    С витамининин натрий аскорбил фосфат туундусу, С витамини ушул өнүмдү колдонуп жасалган чийки затты кайра иштетүү үчүн заманбап илимге жана технологияга негизделген, оозеки же денеге сиңип калса дагы, фосфатаза менен тез сиңип, эркин С витамини, витамини болот. C уникалдуу физиологиялык жана биохимиялык функцияларды аткарат, натрий фосфаты витамини С витамини экөөнүн тең натыйжалуулугуна ээ. Витамин С дагы жарыкка, жылуулукка жана металл иондоруна сезгич, жеңил кычкылданган ш ...