Biotin

  • Biotin

    Biotin

    Biotin ຍັງມີຊື່ວ່າ D-Biotin, Vitamin H, Vitamin B7, ມັນມີສີຂາວຫລືເກືອບຂາວ, ຜົງດິບຫຼືຜລຶກທີ່ບໍ່ມີສີ, ມີລະລາຍໃນນ້ ຳ, ເຫຼົ້າ, ປະສົມປະສານບໍ່ໄດ້ງ່າຍໃນ acetone. ມັນລະລາຍໃນວິທີແກ້ໄຂເຈືອຈາງຂອງ Alkali Hydroxides. ຕົວຊີ້ວັດດ້ານເຕັກນິກທີ່ ສຳ ຄັນການປະກົດຕົວຂອງຜົງຂາວຫຼືນອກຂາວ (A, B, C) ສອດຄ່ອງກັບການປະເມີນ USP 97,5% ~ 100,5% ຄວາມບໍ່ສະອາດຂອງບຸກຄົນ: ບໍ່ເກີນ 1,0% ຄວາມບໍ່ສະອາດລວມ: ບໍ່ເກີນ 2.0% ການ ໝູນ ວຽນສະເພາະ + 89 ° ~ + 93 ° Resi ...