Карбомер 941

  • Carbomer 941

    Карбомер 941

    Карбомбер 941 дава трајни емулзии и суспензии при низок вискозитет, дури и со јонски системи. Гелите произведени со овој полимер имаат одлична јасност. Тоа е поефикасно од Carbomer 934 и Carbomer 940 при ниски и умерени концентрации. Предложените апликации вклучуваат про clearирни гелови, хидро-алкохолни гелови и лосиони. Клучни технички параметри: Изглед бел прав, меки мирис Малку оцетна вискозност 0,05% неутрализирано решение 700 ~ 3,000 0,2% неутрализирано решение 2,000 ~ 7,00 ...