Коповидон

  • Copovidone

    Коповидон

    Коповидон со 60/40 рации на Н-Винилпиролидон до Винил Ацетат, растворлив во повеќето органски растворувачи. Кој постои во прав, Коповидон формира тврди, отстранливи од вода и сјајни филмови, има одлична компатибилност со многу пластификатори и модификатори. Добра растворливост во вода, алкохол и други органски растворувачи. Клучни технички параметри: Изглед Бел или жолтеникаво-бел прав или снегулки, хигроскопски Вискозитет (Експрес како К вредност) 25,20 ~ 30,24 Растворливост Слободно растворлив во вода, во алкохол и ...