Гама полиглутаминска киселина

  • Gamma Polyglutamic Acid

    Гама полиглутаминска киселина

    Гама Поли-глутаминска киселина (γ-PGA) е природен, мулти-функционален и биоразградлив биополимер. Се произведува преку ферментација од страна на Bacillus subtilis со употреба на глутаминска киселина. PGA се состои од мономери на глутаминска киселина меѓусебно поврзани помеѓу α-амино и γ-карбоксилна група. Тој е растворлив во вода, се јаде и не е отровен од човечки аспект и е еколошки. Има широка примена во областа на медицината, храната, козметиката и третманот на вода. Клучни технички параметри: Изглед Бело ...