Н-Додецил-2-Пиролидон

  • N-Dodecyl-2-Pyrrolidone

    Н-Додецил-2-Пиролидон

    N-Дедецил-2-Пиролидон делува како средство за навлажнување, е слабо растворлив во вода и растворлив во повеќето органски растворувачи. Тоа е ниско-пенење, нејонски сурфактант со HLB од 3 и нема критична концентрација на мицела. N-Додецил-2 -Пиролидонот покажува поголема ефикасност во статичкото намалување на напнатоста на површината, тој комуницира со анјонски сурфактанти, формирајќи мешани мицели, што во голема мера ја подобрува неговата растворливост, што резултира во синергистичко намалување на напнатоста на површината и подобрување на мокрењето. Клучни технички ...