N-метил-2-пиролидон

  • N-Methyl-2-Pyrrolidone

    N-метил-2-пиролидон

    N-Метил-2-Пиролидон е органско соединение кое се состои од 5-член лактам. Тоа е безбојна течност, иако нечистите примероци може да изгледаат жолти. Се меша со вода и со најчестите органски растворувачи. Исто така, припаѓа на класата на диполарни апротични растворувачи како што се диметилформамид и диметил сулфоксид. Се користи во петрохемиската и пластичната индустрија како растворувач, искористувајќи ја неговата непостојаност и способност да раствори разновидни материјали Клучни технички параметри: Приговор ...