Н-Октил-2-Пиролидон

 • N-Octyl-2-Pyrrolidone

  Н-Октил-2-Пиролидон

  Н-Октил-2-Пиролидон е супституирано хетероциклично органско соединение и брзо нејонски средство за навлажнување во
  миење садови, индустриски и институционални средства за чистење. Исто така, може да послужи како растворувач за полимери и хидрофобни супстанции и има употреба како носач на бои за ткаенини од арамида. Главните предности на N-Octyl-2-Pyrrolidone е неговата висока солвентност за хидрофобните молекули. Исто така, може да формира мешани мицели со неколку други сурфактанти, особено со анјонски емулгатори.
  Н-Октил-2-Пиролидон е единствен по тоа што е површински активен растворувач и затоа може да дејствува како меѓупросторен растворувач. Овој имот е поволен во многу формулации. Се користи во производството на агрохемикалии, електроника,
  индустриски хемикалии, почетен производ за хемиски синтези и растворувач.