Поли (метилвинилетерМалеинска киселина) полу -естри кополимер

  • Poly(Methylvinylether/Maleic Acid) Half Esters Copolymer

    Поли (метилвинилетер/малеинска киселина) полу -естри кополимер

    И двата вида се кополимери на Моноалкил естер од поли (метил винил етер/малеинска киселина), производите формираат цврсти, бистри сјајни филмови. Филмовите покажуваат адхезија без лепење, имаат одлична содржина и отпорност на влага. Растворлив во алкохоли, естри, кетони и гликол етери и има добра компатибилност со аеросолни горива. Клучни технички параметри: Производ YR-ES225 YR-BS425 INCI Име Етил естри на PVM/MA кополимер Бутил Естер на PVM/MA Кополимер CAS# 25087-06-3 25119-68-0 ...