Поликватерниум-10

  • Polyquaternium-10

    Поликватерниум-10

    Поликватерниум-10 е полимерна кватернарна амониумска сол на хидроксиетил целулоза. Тоа е антистатички агент, поранешен филм и фиксатор. Тоа е широко користена состојка во сите производи за нега на коса. Поликватерниум-10 е класифициран како антистатик и агент за формирање филм.