Поликватерниум-28

  • Polyquaternium-28

    Поликватерниум-28

    Карактеристики: Поликватерниум-28 е полимерна кватернарна амониумска сол која се состои од мономери од винилпиролидон и диметиламинопропил метакриламид. Дејствува како агент за формирање и условување на филм, формира јасен, флексибилен, но без слатка фолија и нуди подмачкување и добра стабилност на хидролизата при низок или висок PH вредност, покажува извонредна компатибилност со повеќето нејонски и амфотерни сурфактанти. Може да го подобри уредот, како и стилските својства на косата со мала акумулација. Зема ...