Поликватерниум-51

  • Polyquaternium-51

    Поликватерниум-51

    Поликватерниум-51 е биомиметички навлажнувачки полимер дизајниран да ја имитира структурата на фосфолипидната мембрана. Има единствена амфифилна структура и може да се закотви во рожницата на слојот, покажувајќи адаптивен навлажнувачки ефект врз кожата. Во меѓувреме, Polyquaternium-51 ја штити кожата од агресии на животната средина: Подобрување на ефектот на бариера и намалување на транс епидермалната загуба на вода. Функции: · Долгорочно адаптивно навлажнување. · Ја потиснува иритацијата од сурфактанти и ...