Поликватерниум-6

  • Polyquaternium-6

    Поликватерниум-6

    Поликватерниум-6 (PQ-6) е хомополимер со висока катјонска активност, обезбедува одличен ефект на климатизација за производи за нега на коса. Поликватерниум-6 е чиста до мала жолта, вискозна течност. Лесно се раствора во вода, но не е лесно за согорување. Има силна коагулациона нијанса и добра стабилност на раствор на вода. Не е гел и се одржува стабилен во широк опсег на pH. Анти-хлор и висока густина на полнеж. Технички параметри: Изглед Безбоен до слаб жолт вискол ...