Поликватерниум-7

  • Polyquaternium-7

    Поликватерниум-7

    Поликватерниум-7 е кватернарно амониумско соединение што се користи како антистатик, средство за фиксирање и фиксатор на коса, во козметика и производи за лична нега, кватарниот атомски атом во Поликватерниум-7 секогаш носи катионско полнење без оглед на pH вредноста на системот. При висока pH вредност , присуството на хидроксилни групи може да ја намали нормално високата растворливост во вода на кватернерни амониумски соединенија. Позитивниот полнеж на кватите ги привлекува кон малку негативно наелектризираните протеини на кожата и косата. Поликватерниум-7 го спречува или инхибира создавањето на статички електрицитет и се суши формираат тенок слој кој се апсорбира на вратилото за коса. Поликватерниум-7, исто така, и помага на косата да го задржи својот стил со тоа што ја инхибира способноста на косата да ја апсорбира влагата.