Поливинилпиролидон

  • Polyvinylpyrrolidone

    Поливинилпиролидон

    Производите за техничко одделение од поливинилпиролидон (PVP) постојат како форма на раствор во прав и вода и се испорачуваат во широк опсег на молекуларна тежина, лесно се раствораат во вода, алкохол и други органски растворувачи. Тие се високо хигроскопна, одличен капацитет за формирање филм, лепило и хемиска стабилност, никаква токсичност. Клучни технички параметри: Производ PVP K15P PVP K17 PVP K25 PVP K30 PVP K90 PVP K30L PVP K85L PVP K90L Изглед Бел или бело-прав Безбоен до малку жолтеникав ...