Серија PVP K

  • PVP K Series

    Серија PVP K

    Поливинилпиролидон (PVP) постои како прашок и раствор на вода и се снабдува во широк опсег на молекуларна тежина, лесно се раствора во вода, алкохол и други органски растворувачи, високо хигроскопност, одличен капацитет за формирање на филм, лепило и хемиска стабилност, нема токсичност PVP за козметички одделение се широко користени во производи за нега на коса, нега на кожа и орална нега, особено за производи за стилизирање коса. Во поглед на тоа е широк опсег на молекуларна тежина, од мала молекуларна тежина до висока молекуларна ...