PVPP

  • PVPP

    PVPP

    PVPP е вкрстено поврзан PVP, тој е хигроскопски, нерастворлив во вода и сите други вообичаени растворувачи, но брзо се надува во водена растворливост без никакви гелови. Клучни технички параметри: Производ PVPP (еднонасочен) PVPP (регенериран) Изглед Бел до бел, хигроскопски, прашок со слободен проток Растворливост Нерастворлив во вода и други вообичаени растворувачи. Мирис на суспензијата Слаб, типичен азот 11,0-12,8% 11,0-12,8% тешки метали (како Pb) 10 ppm максимум. 10ppm максимум Олово 2 ppm максимум. 2 ppm максимум ...