Натриум аскорбил фосфат

  • Sodium Ascorbyl Phosphate

    Натриум аскорбил фосфат

    Натриум аскорбил фосфат дериват на витамин Ц, витамин Ц се базира на модерната наука и технологија за обработка на суровини направени со користење на овој производ, без разлика дали се зема орално или се апсорбира преку кожата во телото, може брзо да се свари со фосфатаза и да ослободи витамин Ц, витамин Ц игра единствени физиолошки и биохемиски функции. Натриум фосфат Витамин Ц Витаминот Ц ја има целата ефикасност на двете. Витаминот Ц исто така ги надминува чувствителните на светлина, топлина и метални јони, лесно оксидирајќи ги ...