Винилпиролидон / Винил ацетат

  • Vinylpyrrolidone/Vinyl Acetate

    Винилпиролидон / Винил ацетат

    VP / VA кополимерите се со различни рации на винилпиролидон до винил ацетат и се достапни како бел прав или јасни проирни раствори во вода, етанол и изопропанол. Тој формира цврсти, сјајни, флексибилни, постројки од кислород, филмови што се лепат во стакло, пластика и метали, овие својства, заедно со можноста за контрола на нивната хидрофилност преку состав на мономер, доведуваат до широка нејзина индустриска примена. Клучни технички параметри: Производ PVP / VA 64 PV прав ...