VP / VA кополимери

  • VP/VA Copolymers

    VP / VA кополимери

    VP / VA кополимери со различни рации на N-винилпиролидон до винил ацетат, растворлив во повеќето органски растворувачи. Кој постои во форма на вода, раствор и раствор на етнол. Водените раствори на VP / VA кополимерите не се јонски, неутрализацијата не е потребна, резултирачките филмови се тврди, сјајни и отстранливи со вода; Прилагодлив вискозитет, точка на омекнување и чувствителност на вода во зависност од односот VP / VA; Добра компатибилност со многу модификатори, пластификатори, погонски спреј и друга козметичка состојка ...