माछा कोलेजेन पेप्टाइड

  • Fish Collagen Peptide

    माछा कोलेजेन पेप्टाइड

    माछा कोलेजेन पेप्टाइड एक प्रकारको I कोलेजन पेप्टाइड हो, यो Tilapia माछा मापन र छाला वा कड फिश छालाबाट ईन्जामेटिक हाइड्रोलिसिस द्वारा कम तापमानमा निकालिन्छ। माछा कोलेजेन पेप्टाइड्स एक बहुमुखी प्रोटीनको स्रोत हो र स्वस्थ पोषणको एक महत्त्वपूर्ण तत्व हो। तिनीहरूको पोषण र शारीरिक गुण हड्डी र जोड्नेको स्वास्थ्यलाई बढावा दिन्छ, र सुन्दर छालामा योगदान पुर्‍याउँछ। उत्पाद माछा कोलेजेन पेप्टाइड्स माछा छाला जिलेटिनबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ (माछा कोलेजेन पेप्टाइड)। कच्चा माल