हाइड्रोलाइज्ड केराटिन

  • Hydrolyzed Keratin

    हाइड्रोलाइज्ड केराटिन

    हाइड्रोलाइज्ड केराटिन १००% प्राकृतिक स्रोत (प्वाँख), उत्कृष्ट घुलनशीलता, उच्च स्थिरता, प्रिजरवेटिवमुक्त। केराटिनले रेशेय संरचनात्मक प्रोटीनको परिवारलाई जनाउँदछ। केराटिन मानव छालाको बाहिरी तह बनाउने मुख्य संरचनात्मक सामग्री हो। यो कपाल र न nailsहरूको प्रमुख संरचनात्मक घटक पनि हो। केराटिन मोनोमरहरू बन्डलहरूमा भेला हुन्छन् मध्यवर्ती फिलामेन्टहरू गठन गर्नका लागि, जुन कडा र अघुलनशील हुन्छन् र बलियो स-सरीसृप, चरा, उभयचर र स्तनपायी जन्तुमा पाइन्छ। यो ...