कोजिक एसिड डिप्लोमिटेट

  • Kojic Acid Dipalmitate

    कोजिक एसिड डिप्लोमिटेट

    कोजिक एसिड डिप्लोमिटेट (KAD) कोजिक एसिडबाट निकालिएको व्युत्पन्न हो। KAD लाई कोजिक डीपल्मिटेट पनि भनिन्छ। कोजिक एसिड दिपलमिटे एक लोकप्रिय छाला सेतो एजेंट हो। कोजिक एसिड डिप्लमिटेट पेश गर्नु भन्दा पहिले कोजिक एसिड कोग्जीको कारवाही अन्तर्गत ग्लुकोज वा सुक्रोजद्वारा किण्वित र शुद्ध गरिन्छ। यसको सेतो पार्ने संयन्त्र दुबै टायरोसिनेज गतिविधि र N-DHICA ऑक्सीडासे गतिविधि रोक्न हो। साथै यसले डायहाइड्रोक्साइन्डोल पोलीमराइजेसन रोक्न सक्छ। कोजिक एसिड एक दुर्लभ एकल सेतो एजेन्ट हो जसले मललाई रोक्छ ...