Polyquaternium-1

  • Polyquaternium-1

    Polyquaternium-1

    Polyquaternium-1 एक धेरै सुरक्षित संरक्षक हो, जो मुसा मा धेरै कम तीव्र विषाक्तता देखाउँछ। Polyquaternium-1 थोरै विषाक्त मौखिक (LD50> ४.४ ml मिलीलीटर/l ४०% मुसा मा सक्रिय) हो। Polyquaternium-1 ४०%मा छाला को लागी परेशान छैन। उत्पादन एक छाला sensitizer छैन र गैर mutagenic छ।