Polyquaternium-51

  • Polyquaternium-51

    Polyquaternium-51

    Polyquaternium-51 एक biocompatible copolymer कि महत्वपूर्ण कोशिका झिल्ली घटक, phospholipid को रूप मा एकै संरचना छ। यो एक राम्रो छाला मॉइस्चराइजर छ, छाला मा एक रेशमी, चिकनी भावना छोड्छ र जलन कम गर्न को लागी केहि धेरै राम्रो सामग्री को कारणले मद्दत गर्न सक्छ।