टिट्रा-सुई जस्ता अक्साइड व्हिस्कर

  • Tetra-Needle Like Zinc Oxide Whisker

    टिट्रा-सुई जस्ता अक्साइड व्हिस्कर

    टिन्ट्रा-सुई जस्ता अक्साइड व्हिस्करलाई, ZnO व्हिस्कर जस्तो टेट्रा-सुईको रूपमा पनि दिइयो। जस्ता अक्साइड व्हिस्कर जस्तो टेट्रा-सुई एक उच्च टेक सामग्री हो, जुन हामी एक नयाँ उत्पादन हो जुन हामी प्रख्यात चिनियाँ विश्वविद्यालय, 'इन्टरप्राइज-विश्वविद्यालय सहयोग प्रोजेक्ट' को साथ डेभर्लोपिंगमा छौं। टेट्रा-सुई जस्ता जिंक अक्साइड व्हिस्करको प्रयोगका लागि उत्कृष्ट गुणहरू छन्। बहु उद्योगमा। सुपर उच्च शक्ति: Ttra- सुई ZnO व्हिस्कर एकल क्रिस्टल wurtzite संरचना को रूप मा, लगभग कुनै संरचनागत दोष, सम्बन्धित सम्बन्धित छ ...