VP / VA Copolymers

  • VP/VA Copolymers

    VP / VA Copolymers

    VP / VA कोपोलिमरहरू N-Vinylpyrrolidone को भिन्नल एसीटेटको बिभिन्न रासनहरूसहित, प्रायः जैविक घोलकमा घुलनशील। पाउडर, पानी समाधान र एथनल समाधान फाराममा अवस्थित छन्। VP / VA कोपोलिमरको जलीय समाधानहरू गैर-आयनिक हुन्छन्, तटस्थता आवश्यक पर्दैन, नतिजा फिल्महरू कडा, चमकदार र पानी हटाउन योग्य हुन्छन्; VP / VA अनुपात मा निर्भर ट्यनेबल चिपचिपापन, नरम बिन्दु र पानी संवेदनशीलता; धेरै परिमार्जक, प्लास्टिसाइजरहरू, स्प्रे प्रोपेलन्टहरू र अन्य कस्मेटिक घटकको साथ राम्रो अनुकूलता ...