Copovidone

  • Copovidone

    Copovidone

    Copovidon med 60/40 rasjon av N-vinylpyrrolidon til vinylacetat, løselig i de fleste organiske løsningsmidler. Copovidon, som finnes i pulver, danner harde, vannavtakbare og blanke filmer, og har utmerket kompatibilitet med mange myknere og modifiseringsmidler. God løselighet i vann, alkohol og andre organiske løsningsmidler. Viktige tekniske parametere: Utseende Hvitt eller gulhvitt pulver eller flak, hygroskopisk viskositet (uttrykt som K-verdi) 25,20 ~ 30,24 Løselighet Fritt løselig i vann, i alkohol og ...