N-metyl-2-pyrrolidon

  • N-Methyl-2-Pyrrolidone

    N-metyl-2-pyrrolidon

    N-metyl-2-pyrrolidon er en organisk forbindelse som består av en 5-leddet laktam. Det er en fargeløs væske, selv om urene prøver kan virke gule. Det er blandbart med vann og med de vanligste organiske løsningsmidlene. Det tilhører også klassen av dipolare aprotiske løsningsmidler som dimetylformamid og dimetylsulfoksid. Det brukes i petrokjemisk industri og plastindustri som løsningsmiddel, og utnytter ikke-flyktighet og evne til å oppløse forskjellige materialer Nøkkel tekniske parametere: Appea ...