N-oktyl-2-pyrrolidon

 • N-Octyl-2-Pyrrolidone

  N-oktyl-2-pyrrolidon

  N-oktyl-2-pyrrolidon er en substituert heterocyklisk organisk forbindelse og et raskt ikke-ionisk fuktemiddel i
  oppvask, industrielle og institusjonelle rengjøringsmidler. Det kan også tjene som løsningsmiddel for polymerer og hydrofobe stoffer og kan brukes som fargestoffbærer for aramidstoffer. De viktigste fordelene med N-oktyl-2-pyrrolidon er dets høye solvens for hydrofobe molekyler. Det kan også danne blandede miceller med flere andre overflateaktive stoffer, spesielt med anioniske emulgatorer.
  N-oktyl-2-pyrrolidon er unikt ved også å være et overflateaktivt løsningsmiddel, og det kan derfor fungere som et grensesnittløsningsmiddel.Denne egenskapen er fordelaktig i mange formuleringer.Den brukes i produksjonen av agrokjemikalier, elektronikk,
  industrikjemikalier, startprodukt for kjemiske synteser og løsningsmidler.