Polyquaternium-11

  • Polyquaternium-11

    Polyquaternium-11

    Polyquaternium-11 er det polymere kvartære ammoniumsaltet dannet ved omsetning av dietylsulfat og en kopolymer av vinylpyrrolidon og dimetylaminoetylmetakrylat. Det er i den kjemiske klassen kjent som kvaternære ammoniumforbindelser (vanligvis referert til som "Quat"). Polyquaternium-11 er en høyviskøs vandig løsning, blandbar med vann og etanol. Litt karakteristisk lukt. Polyquaternium-11 er en sky, halm -farget film tidligere og antistatisk agent.Det fungerer som en ...