Povidon

  • Povidone

    Povidon

    Povidon er homopolymer av 1-vinyl-2-pyrrolidon (Polyvinylpyrrolidon), fritt løselig i vann, i etanol (96%), i metanol og andre organiske løsningsmidler, veldig lett oppløselig i aceton. Det er en hygroskopisk polymer, levert i hvit eller kremaktig hvitt pulver eller flak, fra lav til høy viskositet og lav til høy molekylvekt, som er preget av K-verdi, med utmerket hygroskopi, filmdannende, klebende, kjemisk stabilitet og toksikologisk sikkerhetskarakteristikk Viktige tekniske parametere ...