PVP -jod

  • PVP Iodine

    PVP -jod

    PVP-jod, også kalt PVP-I, Povidon-jod. Eksisterer som frittflytende, rødbrunt pulver, ikke-irriterende med god stabilitet, oppløses i vann og alkohol, uløselig i dietylethe og kloroform. Bredspektret biocid; Vannløselig, også løselig i: etylalkohol, isopropylalkohol, glykoler, glyserin, aceton, polyetylenglykol; Filmdannende; Stabilt kompleks; Mindre irriterende for hud og slimhinner; Ikke-selektiv bakteriedrepende virkning; Ingen tendens til å generere bakteriell resistens. Sentrale tekniske sider ...