PVPP

  • PVPP

    PVPP

    PVPP er et tverrbundet PVP, det er hygroskopisk, uoppløselig i vann og alle andre vanlige løsningsmidler, men det svulmer raskt i vandig oppløsning uten gel fra. Viktige tekniske parametere: Produkt PVPP (en vei) PVPP (regenerere) Utseende Hvitt til off-white, hygroskopisk, frittflytende pulver Løselighet Uoppløselig i vann og andre vanlige løsningsmidler. Suspensjonens lukt Svak, typisk nitrogen 11,0-12,8% 11,0-12,8% Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks. Maks. 10 sider per minutt Bly 2 ppm maks. 2 spm maks ...