VP / VA kopolymerer

  • VP/VA Copolymers

    VP / VA kopolymerer

    VP / VA kopolymerer med forskjellige rasjoner av N-vinylpyrrolidon til vinylacetat, løselig i de fleste organiske løsningsmidler. Som finnes i form av pulver, vann og etnoloppløsning. VP / VA kopolymerers vandige løsninger er ikke-ioniske, nøytralisering er ikke nødvendig, resulterende filmer er harde, blanke og vannavtakbare; Avstemmbar viskositet, mykhetspunkt og vannsensitivitet avhengig av VP / VA-forhold; God kompatibilitet med mange modifikatorer, myknere, spraydrivmidler og andre kosmetiske ingredienser ...