Dinukleotyd β-nikotynamidoadeninowy (NMN)

  • Beta-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)

    Mononukleotyd beta-nikotynamidowy (NMN)

    Mononukleotyd beta-nikotynamidowy („NMN”, „NAMN” i „β-NMN”) to nukleotyd pochodzący z rybozy i nikotynamidu. Podobnie jak rybozyd nikotynamidu, NMN jest pochodną niacyny, a ludzie mają enzymy, które mogą wykorzystywać NMN do generowania dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NADH).