Kopowidon

  • Copovidone

    Kopowidon

    Kopowidon w proporcji 60/40 N-winylopirolidonu do octanu winylu, rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych, występujący w proszku, kopowidon tworzy twarde, usuwalne w wodzie i błyszczące filmy, ma doskonałą kompatybilność z wieloma plastyfikatorami i modyfikatorami. Dobra rozpuszczalność w wodzie, alkoholu i innych rozpuszczalnikach organicznych. Kluczowe parametry techniczne: Wygląd Biały lub żółtawo-biały proszek lub płatki, higroskopijny Lepkość (wyrażona jako wartość K) 25,20 ~ 30,24 Rozpuszczalność Łatwo rozpuszczalny w wodzie, w alkoholu i ...