Krospowidon

  • Crospovidone

    Krospowidon

    Krospowidon jest usieciowanym PVP, nierozpuszczalnym PVP, jest higroskopijny, nierozpuszczalny w wodzie i wszystkich innych powszechnych rozpuszczalnikach, ale szybko pęcznieje w roztworze wodnym bez żadnego żelu. sklasyfikowane jako krospowidon typu A i typu B według różnych wielkości cząstek. Kluczowe parametry techniczne: Produkt Krospowidon typu A Krospowidon typu B Wygląd Biały lub żółtawo-biały proszek lub płatki Identyfikacja A. Absorpcja w podczerwieni B. Nie pojawia się niebieski kolor. Zawieszenie CA jest dla ...