Krospowidon

  • Crospovidone

    Krospowidon

    Substancja pomocnicza farmaceutyczna Krospowidon to usieciowany PVP, nierozpuszczalny PVP, jest higroskopijny, nierozpuszczalny w wodzie i wszystkich innych powszechnych rozpuszczalnikach, ale szybko pęcznieje w roztworze wodnym bez żadnego żelu. sklasyfikowany jako Crospovidone Type A i Type B w zależności od różnej wielkości cząstek. Kluczowe parametry techniczne: Produkt Krospowidon typu A Krospowidon typu B Wygląd Biały lub żółtawo-biały proszek lub płatki Identyfikacje A. Absorpcja w podczerwieni B. Nie rozwija się niebieski kolor ...