Ergotioneina

  • Ergothioneine

    Ergotioneina

    Ergotionina (EGT) jest ważną substancją czynną w ludzkim ciele. Ergotionina jest otrzymywana w wyniku wielostopniowej fermentacji Hericium Erinaceum & Tricholoma Matsutake. Wielokrotna fermentacja może zwiększyć wydajność L-ergotioniny, która jest pochodną aminokwasu histydyny zawierającą siarkę, unikalny, stabilny antyoksydant i środek cytoochronny, występujący w ludzkim organizmie. Ergotionina może być przenoszona do mitochondriów przez transporter OCTN-1 w keratynocytach i fibroblastach skóry, pełniąc tam funkcje antyoksydacyjne i ochronne.