Hesperetyna

  • Hesperetin

    Hesperetyna

    Hesperetyna to trihydroksyflawanon mający trzy grupy hydroksylowe zlokalizowane w pozycjach 3'-, 5- i 7- oraz dodatkowy podstawnik metoksylowy w pozycji 4'-. Pełni rolę przeciwutleniacza, środka przeciwnowotworowego oraz metabolitu roślinnego. Jest to monometoksyflawanon, trihydroksyflawanon, członek 3'-hydroksyflawanonów i członek 4'-metoksyflawanonów.