Kwas kojowy

  • Kojic Acid

    Kwas kojowy

    Kwas kojowy jest znany jako 5-hydroksylo-2-hydroksymetylo-1 i 4-piranon. Jest to słabo kwaśny związek organiczny powstały w wyniku fermentacji mikroorganizmów. Drobny kwas tramperowy to biała lub żółtawa igła przypominająca kryształ; łatwo rozpuszczalny w wodzie, alkoholu i acetonie, słabo rozpuszczalny w eterze, octanie etylu, chloroformie i pirydynie, nierozpuszczalny w benzenie; jego wzór cząsteczkowy to C6H6O4, masa cząsteczkowa142,1, temperatura topnienia153 ~ 156 ℃. Kluczowe parametry techniczne Wygląd Biały lub prawie biały kryształ Jak ...