N-dodecylo-2-pirolidon

  • N-Dodecyl-2-Pyrrolidone

    N-dodecylo-2-pirolidon

    N-Dedecylo-2-pirolidon działa jako środek zwilżający, jest słabo rozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych.Jest to niskopieniący, niejonowy środek powierzchniowo czynny o HLB 3 i nie ma krytycznego stężenia miceli. -Pirolidon wykazuje większą skuteczność w statycznej redukcji napięcia powierzchniowego, oddziałuje z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, tworząc mieszane micele, co znacznie poprawia jego rozpuszczalność, skutkując synergistycznym zmniejszeniem napięcia powierzchniowego i zwiększeniem zwilżania. Kluczowe dane techniczne ...