N-dodecylo-2-pirolidon

  • N-Dodecyl-2-Pyrrolidone

    N-dodecylo-2-pirolidon

    N-dodecylo-2-pirolidon to niskopieniący, niejonowy środek powierzchniowo czynny stosowany w środkach czyszczących w gospodarstwie domowym, przemysłowym i instytucjonalnym. Ta substancja chemiczna jest również środkiem zwilżającym stosowanym w preparatach chemicznych klejów i uszczelniaczy. N-dodecylo-2-pirolidon oddziałuje z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, tworząc mieszane micele, co skutkuje synergicznym zmniejszeniem napięcia powierzchniowego i zwiększeniem zwilżania. N-dodecylo-2-pirolidon jest używany w przemyśle pestycydów. Wiadomo również, że może być stosowany jako odżywka, stabilizator piany, tusze i powłoki wodorozcieńczalne.