N-oktylo-2-pirolidon

 • N-Octyl-2-Pyrrolidone

  N-oktylo-2-pirolidon

  N-oktylo-2-pirolidon jest podstawionym heterocyklicznym związkiem organicznym i szybkim niejonowym środkiem zwilżającym w
  środki czyszczące do naczyń, przemysłowe i instytucjonalne. Może również służyć jako rozpuszczalnik polimerów i substancji hydrofobowych oraz ma zastosowanie jako nośnik barwnika do tkanin aramidowych. Głównymi zaletami N-oktylo-2-pirolidonu jest jego wysoka rozpuszczalność dla cząsteczek hydrofobowych. Może również tworzyć mieszane micele z kilkoma innymi środkami powierzchniowo czynnymi, zwłaszcza z anionowymi emulgatorami.
  N-oktylo-2-pirolidon jest wyjątkowy, ponieważ jest również rozpuszczalnikiem powierzchniowo czynnym, dzięki czemu może działać jako rozpuszczalnik międzyfazowy. Ta właściwość jest korzystna w wielu formulacjach. Znajduje zastosowanie w produkcji agrochemikaliów, elektroniki,
  chemikalia przemysłowe, produkt wyjściowy do syntez chemicznych i rozpuszczalnik.