Mieszane sole poli(metylowinyloeter/kwas maleinowy)

  • Poly(Methylvinylether/Maleic Acid)Mixed Salts

    Mieszane sole poli(metylowinyloeter/kwas maleinowy)

    Kopolimer dostarczany w postaci proszku jest powoli rozpuszczalny w wodzie dając roztwory w kolorze bursztynowym o wysokiej lepkości i adhezji. Jest stosowany jako bioadhezyjny w klejach do protez i jako środek mukoadhezyjny do dostarczania leków do błon śluzowych. Mostki soli wapnia poprawiają właściwości kohezyjne. Kluczowe parametry techniczne: Wygląd Biały lub prawie biały proszek Woda ...