Mieszane sole poli (eteru metylowinylowego / kwasu maleinowego)

  • Poly(Methylvinylether/Maleic Acid)Mixed Salts

    Mieszane sole poli (eteru metylowinylowego / kwasu maleinowego)

    Kopolimer dostarczany w postaci proszku, jest powoli rozpuszczalny w wodzie, dając roztwory o bursztynowym kolorze o wysokiej lepkości i przyczepności. Jest stosowany jako bioadhezyjny w klejach do protez dentystycznych oraz jako mukoadhezyjny do dostarczania leków do błon śluzowych, a mostki z soli wapniowej poprawiają właściwości kohezyjne Doskonała przyczepność na mokro, długotrwały, mukoadhezyjny, który umożliwia dostarczanie do błon śluzowych. Kluczowe parametry techniczne: Wygląd Biały lub prawie biały proszek Woda ...