Polikwaternium-1

  • Polyquaternium-1

    Polikwaternium-1

    Polyquaternium-1 jest bardzo bezpiecznym środkiem konserwującym, który wykazuje bardzo niską toksyczność ostrą u szczurów. Polyquaternium-1 jest lekko toksyczny doustnie (LD50>4,47 ml/l przy 40% aktywności u szczurów). Polyquaternium-1 nie działa drażniąco na skórę w 40%. Produkt nie działa uczulająco na skórę i nie jest mutagenny.